kosullar

ÇALIŞMA KOŞULLARI

 1. Fiyatlarımıza (aksi belirtilmedikçe) KDV dahil değildir.
 2. Bir defada yapılan işlem itibarıyla, 200 TL'den az siparişler, 200 TL üzerinden faturalandırılır.
 3. Ödeme şekli, faturada belirtilen hesaba banka havalesidir, çek veya elden ödeme kabul edilmez.
 4. Mal satışlarında, fatura ödeninceye kadar mülkiyet hakkı Metroloji Okulu'nundur. Hizmetlerde, fatura ödeninceye kadar verilen hizmetten yararlanılması, Metroloji Okulu için yasal takibat gerekçesi sayılır. Her türlü tazminat talep hakkı saklıdır.
 5. Ödeme süresi fatura tarihinden itibaren 10 (on) gündür. Gecikme halinde, fatura tarihinden itibaren hesaplanmak üzere geçerli yasal faiz oranında net gecikme tazminatı ayrıca faturalandırılarak tahsil edilir. Sipariş türüne ve tutarına bağlı olarak Metroloji Okulu, gerekli gördüğü oranda peşin ödeme koşulu getirebilir.
 6. Sahada (kullanım yerinde) yapılacak çalışmalarda ücretler toplamına Tablo F1'deki (aşağıda) ilaveler yapılır. (Bölgeler "il sınırları" itibarıyla geçerlidir. Süreler için Metroloji Okulu'na danışınız.)
 7. Başka türlü mutabakat yapılmamışsa, teslimatlar "kargo gönderimi" ile veya Metroloji Okulu'nda elden yapılır. Kargo fişi alındı tasdiği yerine geçer. Malın Metroloji Okulu'ndan çıkışından itibaren, olabilecek hasar, zarar ve ziyandan Metroloji Okulu sorumlu değildir. Normal kargo sigortası dışında bir sigorta yaptırılması için sipariş verilirken istek belirtilmelidir. Nakliye ile ilgili tüm giderler müşteri tarafından karşılanır. Nakliye ücreti üstlenilmeden gönderilen cihazlar için, nakliye bedeli ayrıca faturaya ilave edilir.
 8. Kalibrasyonlar normalde, cihazın laboratuvarımıza teslimini ve yazılı siparişi takiben 10 (on) gün içinde tamamlanır. Özel bir durum veya talep söz konusu ise ön-yazışma/teklif kapsamında müşteri bilgilendirilir.
 9. Tamamlanan işlemlerin sertifikaları, raporları, her türlü sonuç ve verileri, ilgili ödemeyi takip eden hafta gönderilir.
 10. Saha hizmetlerinde işlem tarihleri, kesin (yazılı) sipariş alındıktan sonra yazılı mutabakat ile saptanır.
 11. Eğitimlerde detaylı program, başvuruya yönelik teklifimizin kabulünden sonra gönderilir. Katılım sertifikaları ve firma için bir kopya dokümantasyon ücrete dahildir.
 12. Talep edildiğinde ve gerekli teknik doküman (kitapçık, teknik çizim, devre şeması v.s.) tedarik edildiğinde, kalibrasyon sürecinde ayar yapılabilir. Bu işlem için, yapılacak tesbite dayalı ayrı teklif verilir.
 13. Teknik ve ticari gelişmeler doğrultusunda Metroloji Okulu, fiyat listesi ve diğer satış koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. En son yayınlanan fiyat listesi, bir öncekini geçersiz kılar.
 14. Metroloji Okulu laboratuvarları AKREDİTE DEĞİLDİR (ayrıntılı açıklama isteyebilirsiniz). Sipariş verildiğinde bu konu kabul olunmuş addolunur.
 15. Deklare edilen "belirsizlik", % 95 güvenilirlik seviyesi için Metroloji Okulu'nun "en iyi ölçme yeteneği"ni ifade eder (kalibre edilen cihazın özelliklerinden bağımsız).
Tablo F1 : SAHA HİZMETLERİ (ilave) BEDELİ
(Tablodaki ücretler TL olarak verilmiştir)
  Tablo F2 : İNDİRİMLER
Max. süre 1 gün 2 gün 3 gün 4 gün 5 gün a) İkiden fazla aynı cins (kodu aynı) cihazın, aynı zamanda kalibrasyonundaki indirimler
I. Bölge 960 1728 2496 3168 3840
II. Bölge 1440 2592 3744 4992 6048 (n) ADET için % İNDİRİM
III. Bölge 2160 3360 4560 5664 6816 3 < n < 5, % 4 30 < n < 45, % 15
IV. Bölge 2880 4032 5184 6336 7488 5 < n < 9, % 8 45 < n < 85, % 16
V. Bölge 3600 4704 5952 7008 8160 9 < n < 15, % 12 85 < n < 100, % 17
Mesai saatleri dışı talepler için tablodaki ücretlere % 50 eklenir 15 < n < 30, % 14 100 < n, % 18
I. Bölge : İstanbul (il sınırları) ve Gebze b) PERİYODİK İŞLEM İNDİRİMİ: % 5 Aynı cihazın rekalibrasyonunda
II. Bölge : Bursa, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova
III. Bölge : Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bartın, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Edirne, Karabük, Kütahya, Zonguldak c) MÜŞTERİ KLASMANI İNDİRİMİ
Geçmiş dönem (son 3 yıl ağırlıklı) iş hacmine göre, klasman nr.ları Metroloji Okulu tarafından belirlenir. Kl.nr.:3 için %3, Kl.nr.:2 için %6, Kl.nr.:1 için %9
IV. Bölge : Afyon, Aksaray, Ankara, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Uşak, Yozgat
V. Bölge : Yukarıda belirtilmeyen diğer iller  
   
SAAT BAZINDAKİ HİZMETLER (Danışmanlık, Analiz, Sistem Tesis)
a) Çalışmaların Metroloji Okulu'nda yapılması halinde b) Çalışmaların sahada (yerinde) yapılması halinde
- Personel Ücreti : 528,- TL/Saat - Personel Ücreti : 528,- TL/Saat
- Cihaz/Ekipman Ücreti : 312,- TL/Saat - Cihaz/Ekipman Ücreti : 312,- TL/Saat
  - Saha Hizmeti İlavesi : Bkz. Tablo F1