26 - 27 EKİM
Hava Akışı Metrolojisi

05 - 06 EKİM
Buhar Sterilizasyonu ve Validasyonu

07 ARALIK
Sıcaklık + Nem Haritalaması
(depo, oda, kabin)