İhsan Akyüz Metroloji Okulu

Ana Sayfa || Hakkımızda || İletişim || Forum || Eğitim || Servis || CALexpert || TeBBeS

ORTALAMA KİNETİK SICAKLIK

(mean kinetic temperature - MKT)

MKT, bozulabilir malzemelerin taşınması ve muhafazası esnasındaki sıcaklık hareketlerinin bütünsel etkisini ifade etmenin basitleştirilmiş bir şeklidir.

Teknik olarak MKT, bir ürünün dağıtım veya saklanması sırasında değişik sıcaklıklarda maruz kaldığı ısıl gerilmelerin kümülatif ifadesidir. MKT, basit ağırlıklı bir ortalama değildir. MKT'nin hesaplanmasında yüksek sıcaklıkların ağırlığı daha büyüktür.

Uluslararası Harmonizasyon Konferansı'nın (ICH - International Conference on Harmonization) stabilite testi kılavuzları MKT'yi "bir ecza ürününün tanımlanmış bir periyod boyunca inişli çıkışlı sıcaklıklarda maruz kaldığı ısıl yükün eşdeğerini, yine aynı periyod boyunca sabit tutulmak suretiyle verebilecek, hesaplanmış tek bir sıcaklık" şeklinde tanımlar.

Amerikan farmakopesi USP'ye göre resmi MKT formülasyonu aşağıdaki gibidir:

DHaktivasyon enerjisi (kJ/mol)
Rüniversal gaz sabiti (8,314 J/mol-K)
Tsıcaklık (Kelvin derecesi)
neşit periyodlarla toplanan veri sayısı

Bir sıcaklık serisindeki yüksek sıcaklıkların bu ağırlaştırılmış etkisi ile MKT, her ne kadar malzemelerin yüksek sıcaklıklarda artan ısıl bozunma hızını dikkate almakta ise de, unutulmamalıdır ki bazı malzemeler kritik bir yüksek veya düşük sıcaklıkta çok kısa bir süre içinde bozulabilir veya kimyasal/fiziksel değişime uğrayabilir. Dolayısıyla sadece MKT'nin belirlenen bir değeri aşmamış olması ürünün bozulmamış olduğunu göstermez. Mutlaka zamana bağlı sıcaklık profilleri incelenmeli ve ürünlerin hangi sıcaklık sınırlarına hangi sürelerle maruz kaldığı görülmelidir.

 

Ana Sayfa || Hakkımızda || İletişim || Forum || Eğitim || Servis || CALexpert || TeBBeS
Ölçüm || Kalibrasyon || Validasyon || Kontrol || Enstrümantasyon || Otomasyon


     Tüm hakları saklıdır _ METROLOJİ OKULU _ (2005 - ) ©